Cookie beleid K. Zandhoven S.K.

De website van K. Zandhoven S.K. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Intern Reglement

Intern Reglement

versie 2023.1
1. INLEIDING
 

In onderstaande missie en visie heeft het bestuur van K. Zandhoven S.K. vastgelegd waar onze club voor wil staan, wat het hogere doel van de club is en hoe we dit willen bereiken. Om onze missie te realiseren en om een vlotte werking binnen onze vereniging mogelijk te maken, zijn duidelijke afspraken en gedragsregels nodig die door spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, medewerkers, leden van het bestuur en leden van de algemene vergadering dienen gerespecteerd te worden.

De meest recente versie van dit intern reglement kan steeds geraadpleegd worden op onze website www.k-zandhoven-sk.be.

 
1.1. MISSIE
 
K. Zandhoven S.K. wil kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid bieden de voetbalsport te beoefenen ongeacht de voetbalkwaliteiten (voor startende leden vanaf u15 worden wel bepaalde basisvaardigheden verwacht), huidskleur, cultuur, afkomst, seksuele geaardheid, geloof,… Als club willen wij sportieve ambities verenigen met sociaal-maatschappelijke waarden zoals teamgeest, fair-play, discipline, vriendschap, gelijkheid, toewijding en respect. We streven binnen onze vereniging naar een warme gemeenschap waarbinnen alle betrokkenen (spelers, ouders, bestuur, sponsors, supporters,…) zich thuis voelen en plezier beleven. Er wordt steeds een langetermijnvisie gehanteerd waarbij het voortbestaan van de club primeert.
 
1.2. VISIE
 
CLUB
 

Als voetbalvereniging willen wij onze voetballers een professionele en deskundige omkadering aanbieden. Zowel van onze jeugd- als onze seniorenploegen verwachten we aanvallend en verzorgd voetbal, opbouwend van achteruit. De club zal in functie van haar mogelijkheden de best mogelijke faciliteiten voorzien voor alle betrokkenen. De infrastructuur (terreinen, gebouwen, materiaal,…) dient veilig, verzorgd en hedendaags te zijn. Onze communicatie zal open en duidelijk zijn naar alle partijen en wordt via verschillende kanalen (schriftelijk, sociale media, website, nieuwsbrieven,…) verspreid. Er wordt permanent gewaakt over de financiële gezondheid van de club om de leefbaarheid van de club niet in het gedrang te brengen. De vereniging zal steeds fiscaal en boekhoudkundig correct handelen. Naast het organiseren van voetbalactiviteiten zal de financiële kas gespijsd worden door het organiseren van tal van evenementen. Ook voor niet-voetballers dient K. Zandhoven S.K. een ontmoetingsplaats te zijn waar het fijn vertoeven is. De club doet een beroep op vele medewerkers en vrijwilligers die het nodige respect en waardering verdienen. Net zoals onze sponsors zijn deze mensen onontbeerlijk voor het bestaan van K. Zandhoven S.K.. In ons intern reglement zijn de gedragsregels die gelden binnen de club vastgelegd. Het huidige bestuur beoogt een stelselmatige groei van de club en ambieert, na het verwerven van een eerste Double Pass ster in 2022, het verwerven van 2 Double Pass sterren tegen 2026 (Double Pass ster = kwaliteitslabel voor voetbalverenigingen). Dit moet de club de mogelijkheid geven om, naast voetbal op gewestelijk niveau, ook voetbal op provinciaal niveau aan te bieden.

  
JEUGD
 

Tot en met de leeftijdscategorie U13 zal elke speler dezelfde speelgelegenheid krijgen, ongeacht de voetbalkwaliteiten van de speler. Spelers van de leeftijdscategorieën U15 en U17 hebben steeds recht op minstens 50% speelgelegenheid. Bovenstaande geldt niet voor lava-wedstrijden. Van deze visie kan afgeweken worden indien een speler niet 100% fit is, een gebrek aan inzet vertoont, onvoldoende aanwezig is op training of bepaalde gedragsregels niet naleeft. Het is onze betrachting om elke jeugdspeler, op zijn eigen niveau, te doen ontwikkelen als voetballer maar ook als mens. De club zal dan ook zorgen voor deskundige begeleiders met eveneens opvoedkundige bekwaamheden. Tegen 2026 wil K. Zandhoven S.K. een beroep kunnen doen op minimum 10 gediplomeerde begeleiders. Vanaf het seizoen 2020-2021 is er een uitgebreid jeugdbegeleidingsplan beschikbaar met o.a. duidelijke doelstellingen/leerplannen voor elke leeftijdscategorie en wordt de ontwikkeling van onze spelers bijgehouden in ons spelersopvolgsysteem.  Bij aanvang van het seizoen worden ouders/spelers uitgenodigd op onze infoavond en 2x per seizoen wordt er een oudercontact ingepland. Onze trainers worden technisch ondersteund en geëvalueerd door een gediplomeerde TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding). Dit alles moet resulteren in een kwaliteitsvolle omkadering voor onze jeugdspelers met maximale doorgroeimogelijkheden tot ons eerste elftal.

 
SENIOREN
 

Zowel onze veteranenploeg als onze reserveploegen zijn belangrijk voor de vereniging en verdienen dan ook voldoende ondersteuning. Ook van onze senioren verwachten wij dat zij naast het voetbalveld een bijdrage leveren ter ondersteuning van de club. We denken hierbij aan het fluiten van jeugdwedstrijden, tapdienst verzorgen, enz.

   
1ste ELFTAL
 

De club wil onze betere jeugdspelers de nodige doorgroeimogelijkheden bieden tot het 1e elftal. Als lokale Zandhovense vereniging streven wij ernaar dat de wedstrijdkern van onze eerste ploeg gemiddeld voor minstens 50% bestaat uit spelers die een sterke band hebben met Zandhoven (woonachtig in Zandhoven, jeugdopleiding gevolgd in Zandhoven, min. 5 seizoenen actief in A-kern,…). In die optiek wordt ook getracht om spelers aan te trekken die een band hebben met Zandhoven. We verwachten van onze spelers van het eerste elftal dat zij een voorbeeld zijn voor onze jeugdspelers en zich ook buiten hun eigen voetbalactiviteiten engageren voor de club door middel van hulp bij evenementen, het opnemen van het peterschap van een jeugdploeg, enz. Spelers van het eerste elftal zullen steeds prestatiegericht vergoed worden. Na de promotie in 2019 naar 2e provinciale en de promotie in 2023 naar 1e provinciale is het onze ambitie om uit te groeien tot een stabiele 1e provincialer.

 
2. ALGEMENE GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN VOOR LEDEN
 

Onder leden wordt verstaan: spelers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, leden van het bestuur en leden van de algemene vergadering.

 • Alle leden van de club dienen zich voorbeeldig en respectvol te gedragen t.o.v. (mede)spelers, medewerkers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, publiek, bestuursleden, enz..
 • Discriminatie, ongepast taalgebruik, racisme en grensoverschrijdend gedrag worden niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot sancties.
 • Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd binnen onze club en zal op gepaste wijze gesanctioneerd worden. Alle leden verklaren kennis te hebben van het charter tegen pesten van K. Zandhoven S.K. en dit ook toe te passen. Dit charter is steeds terug te vinden op de website van de club.
 • Draag mee zorg voor onze accommodatie en gooi afval in de vuilnisbak. De infrastructuur van de club dient met het nodige respect gebruikt. Dit is een blijk van waardering voor het vele en vrijwillige werk van onze klusjesmannen en terreinverzorgers.
 • Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen.
 • Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verzoeken we om de snelheid te matigen in de nabijheid van ons complex.
 • Aan trainers en afgevaardigden vragen we om gsm-gebruik tijdens trainingen en wedstrijden te vermijden.
 • Indien glazen of flesjes uit de kantine mee naar buiten worden genomen, vragen we om deze na gebruik terug naar de kantine te brengen.
 • Het is verboden te roken in de kleedkamers en de kantine.
 • Het bezit of het gebruik van illegale middelen is niet toegestaan op de club en kan leiden tot ontslag uit de vereniging.
 • Waardevolle voorwerpen worden bij voorkeur thuisgelaten. Bij diefstal of beschadiging kan de club niet verantwoordelijk worden gesteld.
 • Verloren voorwerpen kunnen opgevraagd worden bij de begeleiders van de ploeg of bij bestuursleden.
 • Onze accommodatie is voorzien van camerabewaking. Meer info is terug te vinden in onze privacyverklaring.
 • Zandhoven S.K. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
 
3. GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN SPECIFIEK VOOR SPELERS 
 
 • Spelers dienen hun lidgeld te betalen vóór de eerste wedstrijd van het seizoen. Zolang het lidgeld niet is betaald, geniet men niet van verzekeringsdekking en zal men niet kunnen deelnemen aan wedstrijden.
 • Aan elke speler wordt bij aanvang van het seizoen een wedstrijdshirt/kousen/drinkbus overhandigd. We vragen deze te personaliseren. Bij verlies is het mogelijk een nieuw exemplaar aan te kopen op de club. De drinkbus kan zowel op trainingen als bij thuiswedstrijden gevuld worden aan de waterautomaat.
 • Bij wedstrijden bepaalt de trainer/de afgevaardigde het tijdstip en de plaats van samenkomst.
 • Wanneer men niet (of niet tijdig) op training of wedstrijd aanwezig kan zijn, vragen we om de trainer/de afgevaardigde tijdig te verwittigen.
 • Bij elke wedstrijd dienen spelers (vanaf 12 jaar) hun identiteitskaart (of kids-id) mee te brengen.
 • Er worden geen sieraden gedragen tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Vooraleer de kleedkamer te betreden, wordt buiten het zand van de voetbalschoenen verwijderd. Hiervoor zijn borstels voorhanden. Schoenen worden niet uitgeklopt tegen de muren (binnen noch buiten) en worden niet afgespoeld onder de douche. Urineren in de douches is verboden.
 • Na trainingen en wedstrijden is het douchen verplicht (uitgezonderd voetbalspeeltuin en U6 bij trainingen). Het gebruik van badslippers wordt aanbevolen.
 • De club zorgt voor het wassen van de wedstrijdtruitjes. Overige wedstrijdkledij (broekje, kousen,…) alsook trainingskledij worden thuis gewassen. Kom steeds met propere en geschikte voetbalschoenen naar de trainingen en de wedstrijden.
 • In geval van kwetsuren opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden, dient onmiddellijk de trainer/de afgevaardigde verwittigd te worden. Denk er aan om tijdig en correct aangifte te doen van het schadegeval aan de verzekering (meer info; zie k-zandhoven-sk.be, allerlei).
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Het is ten strengste verboden over de afsluiting rond de velden te klimmen.
  
BIJKOMENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDSPELERS 
 
 • Alle spelers vanaf u7 t.e.m. u13 ontvangen een senseball die op vraag van de trainer wordt meegebracht naar de training en/of wedstrijd. Bij verlies of beschadiging zal een nieuwe senseball aangekocht dienen te worden via de club.
 • Spelers trainen steeds met voetbalschoenen (sportschoenen bij bevroren ondergrond). In de maanden november t.e.m. februari zijn lange mouwen en lange broek verplicht! Bij koud weer voorzien de spelers een muts en handschoenen. Scheenbeschermers worden zowel op training als tijdens wedstrijden gedragen.
 • Bij aankomst en vertrek, zowel op training als bij een wedstrijd, geven de kinderen de trainer en de afgevaardigde een hand of high five. Zodoende heeft de trainer en de afgevaardigde een duidelijk zicht op wie aankomt en vertrekt.
 • Indien nodig gaan spelers voor de training naar het toilet om sanitaire onderbrekingen tijdens de training te vermijden.
 • Bij wedstrijden en trainingen gaan de spelers gezamenlijk, onder begeleiding van de trainer en/of de afgevaardigde, naar het veld en terug.
 • Op wedstrijddagen dienen onze spelers volgende kledij te dragen:
  • Paarse vest van JAKO met clublogo
  • Zwarte (lange) broek van JAKO met clublogo
 • De spelers dragen geen wedstrijduitrusting en geen voetbalschoenen bij samenkomst voor de wedstrijd. De wedstrijduitrusting wordt aangetrokken in de voorziene kleedkamer.
 • Tijdens de trainingen wordt volgende uitrusting sterk aanbevolen, doch is ze niet verplicht:
  • Paarse T-shirt van JAKO (kan vest zijn in de winter of thermisch ondergoed)
  • Zwarte korte broek van JAKO (kan lange broek zijn in de winter of thermisch ondergoed)
  • Paarse kousen
 • Frisdranken en snoep zijn niet welkom in de kleedkamer.
 • In de kleedkamers, in de gang en in de kantine wordt er niet met de bal gespeeld.
 • Kinderen die na training worden opgehaald door hun ouders, wachten aan de ingang van de kleedkamers (kant B-terrein) op hun ouders.
 • Na de wedstrijd verlaten de spelers gezamenlijk, met de trainer en/of de afgevaardigde, de kleedkamer en gaan nog even (minstens 15 minuten) samen aan tafel zitten in de kantine om iets te drinken of te eten. Bij thuiswedstrijden krijgen onze spelers van de afgevaardigde een drankjeton.
 • Naast bovenvermelde gedragsregels kunnen de trainer en de afgevaardigde nog bijkomende regels/afspraken opleggen.
BIJKOMENDE GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN VOOR SENIOREN 
 
 • Jeugdspelers kijken vaak op naar de oudere spelers. We verwachten van onze senioren dan ook een voorbeeldig gedrag op en naast het veld.
 • Naast hun sportieve prestaties op het voetbalveld, vragen we onze senioren ook een bijdrage te leveren tot de algemene werking van onze club. Dit kan door te fungeren als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden, door te helpen bij evenementen, enz.
 • Aan spelers van het eerste elftal vragen we om het peterschap op te nemen van een jeugdploeg. Dit peterschap houdt in dat men 2x per seizoen een training zal verzorgen en minimum 1x per seizoen een wedstrijd zal bijwonen van betreffende jeugdploeg.
 • Spelers van het eerste elftal dienen verplicht een vest met logo van de club te dragen bij samenkomst voor de wedstrijd. Tevens dienen zij een pakket met trainingskledij aan te kopen bij de club en deze kledij ook te dragen tijdens trainingen.
 • Naast bovenvermelde gedragsregels kunnen de trainer en de afgevaardigde nog bijkomende regels/afspraken opleggen.
 

4. GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN VOOR OUDERS (van jeugdspelers en spelers U21)
 
 • Wij verwachten van de ouders enkel positieve commentaren en aanmoedigingen.
 • Moedig niet enkel uw eigen kind aan maar de ganse ploeg.
 • Wij vragen uitdrukkelijk dat ouders tijdens de wedstrijden geen instructies geven aan de kinderen. Het is aan de trainer om aanwijzingen te geven aan de spelers.
 • Indien ouders niet tevreden zijn over sportieve keuzes van de trainer, wordt in eerste instantie de trainer aangesproken. In geval van andere dan sportieve problemen, kan ook de afgevaardigde worden geraadpleegd. Indien geen oplossing kan gevonden worden, is onze TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) het volgende aanspreekpunt.
 • Toon respect voor iedereen op en om het veld: (mede)spelers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, scheidsrechters en publiek.
 • Ouders zijn niet welkom in de kleedkamer tenzij dit wordt gevraagd door de trainer of de afgevaardigde om hulp te bieden.
 • Bij thuiswedstrijden vragen wij telkens om 1 ouder van elke ploeg af te vaardigen om de toogdienst te verzorgen. Deze dienst vangt aan een half uur voor aanvang van de wedstrijd en eindigt één uur na afloop van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd kan u uiteraard uw zoon/dochter en de ploeg gaan aanmoedigen.
 • Zorg er mee voor dat zoon/dochter tijdig aanwezig is voor een training of een wedstrijd en dat er tijdig wordt afgemeld indien zoon/dochter niet aanwezig kan zijn.
 • Aan bestuurders van gemotoriseerde voertuigen vragen wij om de snelheid te matigen in de nabijheid van ons complex.
 • Draag mee zorg voor onze accommodatie en gooi afval in de vuilnisbak. De infrastructuur van de club dient met het nodige respect gebruikt te worden. Dit is een blijk van waardering voor het vele en vrijwillige werk van onze klusjesmannen en terreinverzorger.
 • Indien je glazen of flesjes uit de kantine mee naar buiten neemt, vragen wij om deze na gebruik terug naar de kantine te brengen.
 • Fietsen en bromfietsen worden geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen.

 
5. TAKEN VAN DE TRAINER EN DE AFGEVAARDIGDE  
 

De trainer en de afgevaardigde spreken onderling af wie welke taken op zich neemt. Een goede communicatie en duidelijke afspraken tussen trainer en afgevaardigde zijn essentieel voor een goede werking.

Opdat de trainer zich maximaal op zijn sportieve taken zou kunnen focussen, is het onze betrachting om de trainer zoveel mogelijk te ontlasten van andere taken en deze te laten uitvoeren door de afgevaardigde.

 
5.1. TAKEN VAN DE TRAINER
 
 • De trainer heeft de sportieve leiding en bereidt elke training/wedstrijd deskundig voor. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van en de communicatie over trainingen en wedstrijden.
 • Naast de sportieve ontwikkeling van de speler zal de trainer ook aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van de speler als persoon (teamgeest, volharding, respect, discipline,…).
 • Op trainingsdagen is de trainer verantwoordelijk voor de kleedkamer (poetsen, verwarming uit, ramen sluiten, enz.). Het poetsen kan gedelegeerd worden aan 1 of meerdere spelers.
 • De trainer is tevens verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Na de training dient alle materiaal (incl. doelen) van het trainingsveld verwijderd te worden. De trainer kan hiervoor eventueel de hulp inroepen van 1 of meerdere spelers.
 
5.2. TAKEN VAN DE AFGEVAARDIGDE
 
 • De afgevaardigde is verantwoordelijk voor de organisatie van en de communicatie over alle andere zaken dan het sportieve.
 • Ook de afgevaardigde zal mee instaan voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler als persoon (teamgeest, volharding, respect, discipline,…).
 • De afgevaardigde zorgt bij aanvang van het seizoen voor verdeling van het kledij en materiaal.
 • Bij thuiswedstrijden is de afgevaardigde verantwoordelijk voor de kleedkamer (poetsen, verwarming uit, ramen sluiten, enz.). Het poetsen kan gedelegeerd worden aan 1 of meerdere spelers.
 • De afgevaardigde zorgt voor het klaarzetten / het opruimen van de doelen (en het afbakenen van het wedstrijdveld). De afgevaardigde kan hiervoor de hulp inroepen van 1 of meerdere spelers alsook van ouders.
 • Het wedstrijdblad dient steeds tijdig en correct ingevuld te worden.
 • De afgevaardigde is tevens verantwoordelijk voor ontvangst van de bezoekende ploeg en de scheidsrechter.
 • De afgevaardigde zorgt steeds voor de wedstrijdtruitjes.
 • Na elke thuiswedstrijd voorziet de afgevaardigde voor elke jeugdspeler een drankjeton.
 • Daarnaast neemt hij de organisatie van de toogdienst op zich en promoot maximaal de evenementen van de club bij spelers en ouders.
 
6. NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
 

Voorzitter bestuur
Steylaerts Johan - 0477/96 65 86 - [email protected]

Sportief verantwoordelijke bestuur
Smets Filip - 0473/27 40 21 - [email protected]

Ondervoorzitter en verantwoordelijke jeugdwerking bestuur
Gert Jacobs - 0475/76 77 26 - [email protected]

Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO)
Hector Islas - 0475/68 37 23 - [email protected]

Ombudsvrouw bestuur
Ingrid Holemans - 0486/85 89 93 - [email protected]

Gerechtigd correspondent bestuur
Gonda Jacops - 0476/79 51 14 - [email protected]

Penningmeester bestuur
Gert Somers - 0486/06 21 90 - [email protected]

Verantwoordelijke kantine bestuur
Els Van Nuffelen – 0486/86 81 15 - [email protected]

Verantwoordelijke infrastructuur bestuur
Wim Struyf - 0475/45 60 69 - infrastructuur@k-zandhoven-be
Werner Van Dyck – 0476/41 71 77 - infrastructuur@k-zandhoven-be

Verantwoordelijke communicatie bestuur
Pascal Buytaert - 0494/80 45 87 - [email protected]

Contactgegevens trainers en afgevaardigden: zie www.k-zandhoven-sk.be 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!